‘n Bedieningsmodel vir KwaZulu-Natal

Written by danie on . Posted in Sinode

Die NG Kerkfamilie in KwaZulu-Natal het op ‘n inspirerende wyse hul visie vir ‘n apostoliese bedieningsmodel vir die toekoms van die kerk beskryf.  Dit is duidelik dat bestaande bedieningsmodelle ons in die toekoms nie altyd gaan help nie.

Luister wat sê hulle verslag:

Een van die identifiserende eienskappe van die NG Kerk familie is haar hoogs opgeleide predikante/evangeliste. Min ander denominasies het dieselfde vlak van teologiese en Bybelse opleiding vir hulle leiers. Dit is ononderhandelbaar vir die kerk, ook in die nuwe model.

Hierdie hoogsopgeleide leiers maak egter die kerklike strukture baie duur, veral binne die arm gemeenskappe van KwaZulu-Natal. In die nuwe model word voorgestel dat gelowiges/leiers vanuit die gemeentes opgelei word vir gespesialiseerde bedieninge. Die rol van die hoogsopgeleide predikante/evangeliste verander. In plaas daarvan dat hulle self die meeste bedieningstake behartig, word hulle nou die opleiers/mentors van die gelowiges/leiers.

Gelowiges word vanuit die gemeente geïdentifiseer en word goed opgelei. Elke gelowige spesialiseer in slegs
een of twee aspekte van die bediening volgens sy/haar geestelik gawes. Sommige sal opgelei word as predikers, ander as pastorale werkers, ander in leierskap/gemeentebou, ander as jeugwerkers, ander as evangeliste/ sendelinge, ander as kleingroepleiers, ens.  Die verskillende opgeleide gelowiges/leiers in die gemeente vorm saam ’n bedieningspan wat al die bedieningstake behartig wat tans deur ’n predikant gedoen word. In plaas van een opgeleide predikant wat die meeste van die werk moet doen, is daar nou ’n opgeleide
span wat meer effektief kan bedien.

Lees gerus die volledige verslag.

Ouderlinge opgelei vir prediking

Written by danie on . Posted in Sinode

Die Oos-Kaapse Sinode het ‘n innoverende opleidingsmodel geskep waarvolgens ouderlinge wat vir dié doel afgesonder word, opgelei word om eredienste te lei en die prediking waar te neem.

Die ouderlinge word spesifiek vir hierdie doel bevestig, en opgelei aan die hand van ‘n kursus wat deur die Oos-Kaapse Sinode ontwikkel is.  In die eerste jaar van opleiding is meer as 200 persone opgelei.  Hulle kom uit gemeentes wat menslik gesproke nooit weer predikante sal kan bekostig nie.  Danksy hierdie model van geestelike versorging kan hierdie gemeentes voortbestaan en hul roeping in hul gemeenskappe uitvoer.

Groter gemeentes maak ook van die toerusting om lidmate toe te  rus om bidure te lei, bv. by die werk of op die plaas.  Ander skep nuwe geloofsgemeenskappe aan die hand van ‘n toegeruste ouderling.  In Port Elizabeth kom ‘n nuutgestigte groep elke Saterdagaand bymekaar om erediens te hou.  Die groep sal hopelik in ‘n gemeente ontwikkel.  Die kerkplanter is ‘n ouderling wat toegerus is om die eredienste te lei.

Klik hier vir die Oos-Kaapse beleid waarvolgens hierdie ouderlinge aangewend word.  Die opleiding is beskikbaar vir ander sinodes.

Kalender

July 2019
M T W T F S S
« Oct    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031